Če zagori televizor, pralni stroj in ostala elektronika Natisni
  • Aparat oziroma napravo odklopite iz električnega omrežja
  • Gasite z gasilnim aparatom
  • Če vam ne uspe ali nimate s čim gasiti, pokličite regijski center za obveščanje na telefon 112
  • Če ste gorečo napravo popolnoma izklopili iz električnega omrežja (glavno stikalo, varovalka) in ni v bližini nobene druge naprave pod napetostjo lahko gasite tudi z vodo, saj s tem preprečujete možnost širitve požara na druge predmete oziroma prostore