Kako ravnamo ob požaru v objektu Natisni
Kaj storiti ob požaru v objektu
 • Ob požaru ne postanite panični!
 • O požaru takoj obvestite regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112
 • Začetni požar lahko pogasite sami s priročnimi gasilnimi sredstvi z vodo, peskom, pokrovko ali odejo
 • Če vam požara ne uspe pogasiti s priročnimi gasilnimi sredstvi, uporabite ročni gasilni aparat

Ukrepi ob požaru v večstanovanjskih objektih
 • Ob požaru v večstanovanjskih, predvsem visokih objektih, je največja nevarnost dim na stopnišču, ki otežuje ali celo onemogoča umik iz objekta. V tem primeru v prostoru kjer ste, z mokrimi krpami zatesnite spodnji del vrat in v stanovanju počakajte na pomoč
 • Če dim ni preveč gost, lahko dihala delno zaščitite tako, da si zaščitite usta z mokrim robcem ali krpo
 • Ko pridejo gasilci, jih takoj opozorite nase. Vedite pa, da vsako odpiranje oken ali vrat pripomore k širjenju požara, predvsem pa dima

Splošni preventivni ukrep

Na stopnišču ne odlagajte gorljivih materialov, predvsem pa ne vnetljivih tekočin in plinov.
 
Kaj storiti ob večjem požaru
 • Vsi stanovalci naj se umaknejo na prosto
 • Za seboj zaprite vrata in okna
 • Umaknite posode s plinom ali gorivom (če je to možno)
 • Pokličite regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112
 • Omogočite dostop gasilski enoti in ji posredujte informacije o požaru
 • NE TAVAJTE PO DIMU SAMO ZARADI REŠEVANJA MATERIALNIH DOBRIN