Tečaj za mentorja mladine Natisni
29.3.2014 je 1 član našega gasilskega društva, uspešno opravil tečaj za mentorja mladine, ki ga je organizirala GZ Laško.
 
M. Skerbiš (NGČ)