Tečaj motorna žaga Natisni
Dne 23. in 24.1.2014 so se 4je člani našega društva udeležili tečaja za varno delo z motorno žago. Tečaj so vsi uspešno opravili!

A. Časar (VGČ)
M. Skerbiš (NGČ)
Z. Tovornik (G)
A. Cvetković (GČ)