Zaključek GZ Laško - članice Natisni
Prostovoljno gasilsko društvo Rimske Toplice in komisija za članice Gasilske zveze Laško

VABI

članice prostovoljnih gasilskih društev na zaključno srečanje članic GZ Laško, ki bo v soboto, 24.11.2012 ob 18.00 uri v prostorih PGD Rimske Toplice


DNEVNI RED:

1. Poročilo o delu članic v letu 2012 – Mojca Ilijevec;

2. Izdelava spominkov;

3. Zaključek srečanja. 

Predstavnice članic naprošam, da z vabilom seznanijo vse članice v društvu in da zaradi lažje organizacije srečanja, javijo število udeleženk na tel. 040 510 683 (Slavica Skerbiš) ali 041 799 534 (Mojca Ilijevec), najkasneje do 20.11.2012.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Gasilke PGD Rimske Toplice in Predsednica komisije za članice Gasilske zveze Laško Mojca Ilijevec